Reviews van deze auteur

Weinig response

Geen antwoord gekregen op gestuurde berichtjes, je kan niet zien of iemand het uberhaupt kan lezen of gelezen heeft.

Sterke punten
Op zich lijkt het een goede vlotte site

Zwakke punten
Je kan niet zien wie een betalend lid is